Scroll Top

Algemene voorwaarden

Definities

pinexpert.nl

pinexpert.nl is een geregistreerde handelsnaam van MizFlurry Media, ingeschreven bij de KvK onder nummer 73916218. Wordt in deze algemene voorwaarden ook aangeduid als verkoper.

Klant

De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant. Dit kan een consument of onderneming zijn die een overeenkomst op afstand aangaat met pinexpert.nl.

Overeenkomst

Elke overeenkomst die gesloten wordt door een klant met de verkoper.

Digitale producten

Een digitaal bestand dat te downloaden of in te zien is na betaling. Dit kan een PDF- of Excel-printable, toegang tot de cursusomgeving, e-mailcursus of ander digitaal product zijn. Het gebruik hiervan is exclusief voor de klant.

Diensten

Het geven van marketing- en ICT-advies van pinexpert.nl aan de klant door middel van een adviesgesprek of telefooncontact, het ontwerpen van afbeeldingen en het uitvoeren van een accountscan behoren onder andere tot de diensten. Daarnaast is het geven van een workshop, training of lezing ook een dienst van pinexpert.nl.

Contactgegevens

Postadres: Kelvinlaan 8, 3553 HL Utrecht
E-mailadres: fleur@pinexpert.nl
Telefoonnummer: 06 434 876 11

Overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst tussen de klant en pinexpert.nl als dit schriftelijk bevestigd is (“het staat zwart-op-wit”). Dit kan per e-mail, schriftelijk of via een online chat-functie (bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook-Messenger) zijn. Ook bij het aanschaffen van een product via de website is er sprake van een overeenkomst.

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk benoemd wordt dat dit niet zo is.

Digitale producten

Cursussen

Na aanschaf van een cursus heb je toegang tot de cursus zolang pinexpert.nl bestaat*. De materialen in een cursus kunnen bestaan uit teksten, afbeeldingen en video’s. Bij sommige cursussen zit ook toegang tot een exclusieve Facebook-pagina. Deze toegang is alleen voor de klant en de inloggegevens mogen niet doorgegeven worden aan anderen.

In de cursussen worden informatie en tools gedeeld op basis van de kennis en ervaring van de pinexpert.nl. Deze informatie kan geen positieve resultaten garanderen. De klant zal zelf tijd en energie moeten investeren om tot goede resultaten te komen.

Printables

Na aanschaf van een printable kun je deze downloaden zolang pinexpert.nl bestaat*. Het verder distribueren van een gekochte printable van pinexpert.nl is niet toegestaan.

E-mailcursus

Bij een e-mailcursus krijgt de klant de e-mails die hierbij horen eenmaal toegestuurd. Het is toegestaan om deze berichten op te slaan voor eigen gebruik.

*Bij een eventuele beëindigen van het bedrijf en dus het offline halen van het product, zal dit drie maanden van tevoren bekend gemaakt worden via het e-mailadres van de klant dat bekend is bij pinexpert.nl. Dit geeft de mogelijkheid om de materialen eventueel te downloaden.

Gebruik van de website en producten

Alle teksten en afbeeldingen op de website pinexpert.nl en de bijbehorende producten zijn ontwikkeld door pinexpert.nl en hier rust auteursrecht op. De content mag gebruikt en geprint worden voor eigen gebruik. De informatie die vrij toegankelijk is op de website (dus waar geen wachtwoorden voor nodig zijn of die geld kosten), mag gedeeld worden met anderen met bron, zolang hier geen geld aan wordt verdiend. Het letterlijk kopiëren van tekst of afbeeldingen en opnieuw distribueren onder een andere naam of kanaal is niet toegestaan.

Diensten

Adviesgesprekken

Het is mogelijk om een adviesgesprek (in het echt of telefonisch) over het gebruik van Pinterest of andere online diensten te hebben met pinexpert.nl. De afspraak voor een adviesgesprek dient schriftelijk of telefonisch vastgelegd en bevestigd te worden. Indien de klant verhinderd is, dient dit minimaal 24 uur van tevoren doorgegeven te worden. De afspraak kan dan verzet worden. Bij een afmelding van minder dan 24 uur van tevoren wordt 50% van de kosten van het gesprek in rekening gebracht. In geval van ziekte of overmacht van pinexpert.nl zal dit zo snel mogelijk gecommuniceerd worden en zal er een afspraak voor een nieuw moment gemaakt worden.

Pinontwerpen

Voor het maken van pinontwerpen dient altijd eerst een intake afgenomen te worden. Tijdens deze intake verstrekt de klant de gegevens die pinexpert.nl nodig heeft om pins te kunnen ontwerpen. Aan het einde van de intake levert pinexpert.nl twee ontwerpen op, welke aangepast kunnen worden in een bewerkingsprogramma. Op de ontwerpen zit maximaal één revisieronde. Na een intake is het mogelijk om meer pins binnen deze ontwerpen te laten maken door pinexpert.nl.

Workshop of lezing

De kosten voor een workshop of lezing door pinexpert zijn afhankelijk van de situatie en wensen en zullen in overleg met de klant vastgesteld worden. Elke workshop of lezing zal op maat gemaakt worden en daarom geldt een aanbetaling van 50%. In geval van ziekte of overmacht van pinexpert.nl zal dit zo snel mogelijk gecommuniceerd worden en zal er een afspraak voor een nieuw moment gemaakt worden.

Live-trainingen

Bij de live-trainingen wordt er een plek voor jou gereserveerd. Op het laatste moment afzeggen is dus niet wenselijk, maar ziekte of overmacht zijn natuurlijk onvoorspelbaar. Indien de klant niet komt opdagen, zonder bericht, is het niet mogelijk om het reeds betaalde bedrag terug te krijgen. Wordt er meer dan 48 uur van tevoren afgezegd, dan krijgt de klant het volledig betaalde bedrag teruggestort. Indien de klant in de 48 uur voor de training ziek wordt of om een andere reden verhinderd is, dient deze contact op te nemen met pinexpert.nl via fleur@pinexpert.nl of 06 434 876 11. Er zal dan samen naar een oplossing gezocht worden. NB Zonder bevestiging van pinexpert.nl is de afmelding niet geregistreerd. In geval van ziekte of overmacht van pinexpert.nl zal dit zo snel mogelijk gecommuniceerd worden en zal er een nieuw moment gepland worden.

Niet goed, geld terug-garantie

Op alle digitale producten van pinexpert.nl zit een niet goed, geld terug-garantie. De klant heeft de mogelijkheid om binnen 30 dagen na aanschaf, de aankoop te annuleren. Hiervoor dient een mail gestuurd te worden naar fleur@pinexpert.nl. In het geval van een cursus in een cursusomgeving of deelname aan een nog lopende e-mailcursus zal de toegang/deelname dan ingetrokken worden.

Deze garantie geldt niet voor de diensten en trainingen.

Aansprakelijkheid

Als de klant ontevreden is over een geleverde dienst of product van pinexpert.nl dan proberen de klant en verkoper hier samen uit te komen.

pinexpert.nl is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan Pinterest.

De informatie die op de website pinexpert.nl te vinden is, is zoveel mogelijk getest op juistheid. Dit geldt ook voor de digitale producten die ontwikkeld zijn door pinexpert.nl. pinexpert.nl geeft geen garanties voor positieve resultaten. Pinexpert.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele geleden schade door het gebruik van de informatie op pinexpert.nl of één van de digitale producten.

Het gebruik van de website en digitale producten is voor informatieve doeleinden. Er zijn geen positieve resultaten te garanderen; deze zullen verschillen van persoon tot persoon en de tijd die er in gestoken wordt. De klant of gebruiker van deze informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en toepassen van deze informatie.

 

Geheimhouding

De klant en pinexpert.nl houden alle vertrouwelijke informatie geheim die in het kader van hun overeenkomst bekend is geworden. Informatie is vertrouwelijk als dit er expliciet bij is gezegd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

pinexpert.nl waarborgt de privacy van klanten. Lees meer hierover in de privacyverklaring.

 

Wijzigingen voorbehouden

Het is mogelijk dat pinexpert.nl informatie op de site of in de producten wijzigt of diensten en producten niet langer beschikbaar stelt.

Prijzen

De prijzen van de producten en diensten zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en onder voorbehoud van typefouten.

Betaling

De betaling vindt plaats op de website via iDeal en bij de cursusomgeving via Stripe (credit card of PayPal). De voorwaarden van de betreffende betalingsproviders zijn hier van toepassing. Indien overeengekomen kan er betaald worden middels een factuur en overboeking.

Als een betaling, na een herinnering, niet gedaan wordt, dan kan pinexpert.nl een beroep doen op een incassobureau. De klant dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die pinexpert.nl redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van pinexpert.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst met een klant.

Voordat de overeenkomst gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld, door publicatie op pinexpert.nl.

pinexpert.nl | MizFlurry Media | v1.2